Privacy Verklaring

Privacyverklaring Petra’s Look

25 mei 2018

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij u uit wat we doen met uw persoonsgegevens.

Welke gegevens slaan wij op

Uw naam, adres, woonplaats, emailadres en uw telefoonnummer

Soort behandeling, denk hierbij aan de nummers van kleurbehandeling etc.

Gekochte producten

Afspraken in de toekomst en het verleden

Dit doen we op basis van uw toestemming wij bewaren deze informatie totdat u aangeeft dat deze informatie verwijdert moet worden plus een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

Hoe slaan we deze gegevens op

Deze gegevens worden versleuteld opgeslagen in een veilige omgeving de leverancier van onze software slaat deze gegevens op deze manier op. Onze leverancier van onze software voldoet ook aan de vereisten van de AVG.

Verstrekking aan andere partijen of instellingen

Wij verstekken uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dit nodig is als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf)

Cookies

Op onze website maken we geen gebruik van cookies

Google Analytics

Hier maken we geen gebruik van, onze website is puur informatief

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen nemen wij de volgende maatregelen:

Uw gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 

Uw gegevens en rechten

Als u vragen hebt of u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contact gegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

Het laten corrigeren van fouten

Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

Intrekken van toestemming

Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Petra’s Look

Snepper 8

8802 DA Franeker

info@nullpetraslook.nl

0517-383536